top of page

Designing shelters of civil protection and private bunkers

A professional team of experienced architects and engineers will perform design work for new construction, reconstruction and capital repair of shelters, bunkers, and dual-purpose structures

The design of architectural objects includes a full range of project development at all stages of design:

  • COMPLEX DESIGN

  • TOWN PLANNING ANALYSIS

  • ARCHITECTURAL CONCEPT

  • FUNCTIONS OF THE GENERAL DESIGNER

  • ENGINEERING

  • COMPLEX SUPPORT

  • AUTHOR'S SUPERVISION

DPG-A.png

Відповіднго до вимог ДБН В.2.2.5-2023 Захисні споруди цивільного захисту, 

11.2.1.10  Підпор повітря у сховищах та СПП з III-ім режимом вентиляції  (регенерації) необхідно забезпечувати:

  1) У зонах можливого хімічного забруднення небезпечними хімічними речовинами (НХР) – стисненим повітрям (киснем) із балонів;

  2) У зонах можливої небезпечної загазованості повітря продуктами горіння:

  а)  при місткості сховищ та СПП до 500 осіб – стисненим повітрям (киснем) із балонів або подаванням зовнішнього повітря, яке очищується у спеціальних фільтрах;

  б) при місткості сховищ та СПП більше ніж 500 осіб – подачею зовнішнього повітря, яке очищується у спеціальних фільтрах.

  Стиснене повітря (кисень) із балонів слід використовувати не тільки для створення підпору, але й для підтримання нормального газового складу внутрішнього повітря у сховищі та СПП.

  В ІІІ-му режимі вентиляції в якості джерела повітря (кисню) для дихання може використовуватись лише таке обладнання, яке розташоване всередині сховища чи СПП.

11.2.1.11  У сховищах та СПП при режимі фільтровентиляції (режим ІІ) передбачається нормований експлуатаційний підпор повітря 50 Па.

  Кількість повітря LІІ, ( м3/год), для забезпечення експлуатаційного підпору 50 Па при II-му режимі слід визначати за формулою 11.4.

  У сховищах та СПП при режимі регенерації внутрішнього повітря (режим ІІІ) передбачається нормований експлуатаційний підпор повітря 20 Па.

  Кількість повітря LІІІ, ( м3/год), для забезпечення експлуатаційного підпору 20 Па при IІI-му режимі слід визначати за формулою 11.7.

Очищення від окису вуглецю зовнішнього повітря, яке подається у сховище за режимом регенерації для створення підпору, слід передбачати у спеціальних фільтрах.

  Підготовка повітря (підігрів чи охолодження) до та після спеціальних фільтрів, передбачення для цього додаткового спеціального обладнання, встановлення фільтрів та відповідного обладнання в об’ємі захисної споруди (споруди подвійного призначення) передбачається відповідно до вимог (рекомендацій) технічної документації на них.

11.2.1.25  Припливна система вентиляції сховища та СПП повинна забезпечувати подавання повітря у приміщення для осіб, які підлягають укриттю пропорційно їх кількості i у допоміжні приміщення – з розрахунку асиміляції тепло- та вологонадлишкiв та розбавлення шкідливих речовин, що виділяються.

  При фільтровентиляції та регенерації слід передбачати рециркуляцію повітря в об’ємі, який забезпечує збереження у системі кількості повітря, яке подається при чистій вентиляції, - для сховищ та СПП з електровентиляторами та збереження у системі не менше ніж 70 % кількості повітря, яке подається при чистій вентиляції, - для сховищ та СПП з електроручними вентиляторами.

  У сховищах та СПП місткістю більше ніж 150 осіб подавання повітря у приміщення методом перетікання не допускається.

  При наявності у складі сховища чи СПП станції перекачування дренажної води у ній слід передбачати витяжну систему вентиляції, що працює при продуванні тамбура насосної за рахунок підпору у приміщенні споруди, який дорівнює –  50 Па (5 кгс/м2).

bottom of page