top of page

Airflowmeter-cutoff valve

KRO-2 and KRO-3 valves are intended for installation on ERV-72-2 and ERV 72-3, which are used in civil defense shelters

The airflow meter-cutoff valve allows you to get information about air flow on the ЕРВ-72 electric manual fan. Also KRO-2 (KRO-3) performs the function of a non-return valve. Equipment for bomb shelters is selected in accordance with the requirements of DBN B.2.2.5-97.

KRO is a non-return valve-indicator of air flow

temp_kro.jpg
КРО-2.jpg

КРО-2

КРО-3.jpg

КРО-3

Відповідно до вимог пункту 7.15 ДБН В.2.2.5-97, на кожному електроручному вентиляторі слід передбачати встановлення зворотного клапану-показника витрати повітря.

Для ПРУ місткістю до 50 осіб може передбачатися природна вентиляція.

При застосуванні у ПРУ загальнопромислових вентиляторiв з електроприводом слiд передбачати резервну вентиляцію 3 м3/люд.-год.

ФВУ побудована на вентиляторі ЕРВ-72-3 забезпечує повітрям до 180 осіб (як основний вентилятор) або до 600 осіб (як резервний вентилятор).

Резервна вентиляцiя у цьому випадку виконується з застосуванням електроручних вентиляторiв.

Вентиляцію з механічним спонуканням у ПРУ рекомендується передбачати з застосуванням електроручних вентиляторів. У цьому випадку резервна вентиляцiя не передбачається. Довжина повітроводів, які прокладаються всерединi примiщення ПРУ, споруди подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, не повинна перевищувати 30 м.

Вентилятори для систем вентиляцiї захисних споруд та споруд подвійного призначення, що не мають захищеного автономного джерела електропостачання слiд передбачати з електроручним приводом (ЭРВ-72-2 або ЭРВ-72-3).

bottom of page