top of page

Designing shelters of civil protection and private bunkers

A professional team of experienced architects and engineers will perform design work for new construction, reconstruction and capital repair of shelters, bunkers, and dual-purpose structures

The design of architectural objects includes a full range of project development at all stages of design:

  • COMPLEX DESIGN

  • TOWN PLANNING ANALYSIS

  • ARCHITECTURAL CONCEPT

  • FUNCTIONS OF THE GENERAL DESIGNER

  • ENGINEERING

  • COMPLEX SUPPORT

  • AUTHOR'S SUPERVISION

Дизайн креслення

Будівельні норми ДБН В.2.2.5-97 Захисні споруди цивільного захисту встановлюють вимоги на проектування нових та реконструкцію існуючих захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди).

Вимоги цих норм поширюються на проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, пристосування (реконструкцію) під захисні споруди цивільного захисту існуючих та тих, що проектуються, приміщень, будівель, споруд.

З урахуванням вимог цих норм слід проектувати як споруди подвійного призначення такі об’єкти будівництва (їх окремі частини):

– підземні переходи;

– тунелі;

– підземні склади;

– споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини);

– підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;

– незадимлювані сходові клітки типу Н4 згідно з ДБН В.1.1-7

Захисні споруди є основним засобом колективного захисту населення.

Захисні споруди (сховища, протирадіаційні укриття, швидкоспоруджувані захисні споруди) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів поділяють за відповідними класами та групами згідно з додатком 1.

Сховища, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, проектують з урахуванням забезпечення захисту населення від таких
небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період:

а) від дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском для: 

1) сховищ  Р = 100 кПа (1 кгс/см2);

2) сховищ у межах проектної забудови атомних електростанцій
Р = 200 кПа (2 кгс/см2);

 3) сховищ, розміщених у підземних будівлях метрополітенів ліній
глибокого закладання  Р = 300 кПа (3 кгс/см2) та ліній мілкого закладання
Р = 100 кПа (1 кгс/см2);

б) від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

в) від дії небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин, (для сховищ, що розташовуються у зонах можливого хімічного та радіаційного забруднення) бойових отруйних речовин, небезпечних біологічних речовин та бактеріальних засобів ураження;

г) бактеріальних (біологічних) засобів, бойових отруйних речовин (на особливий період);

д) від зовнішнього іонізуючого випромінювання – зі ступенем послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання (коефіцієнт захисту Кз)  згідно з додатком 1;

е) катастрофічного затоплення (для сховищ, що розташовуються у зонах можливого катастрофічного затоплення;

є) високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів проектують з урахуванням забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період :

а) від зовнішнього іонізуючого випромінювання – зі ступенем послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання (коефіцієнт захисту Кз) згідно з додатком 1».

б) від дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском до Р=20 кПа (0,2 кгс/см2);

в) від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб).

bottom of page