top of page

Electric blowers with manual backup ERV-72-2, ERV-72-3

These Ukrainian-made blowers are equipped with a backup manual drive in case of a power failure. ЕРВ-72-2 and ЕРВ 72-3 are used in fallout shelters and civil defense shelters.

Simple installation, reliable construction. Warranty 24 months.

Suitable for ventilation of school shelters, for ventilation of civil defense shelters, for other applications where ventilation with a backup manual drive is required.

The blower for the bomb shelter is the basis of the ventilation system!

Приклад встановлення ЕРВ-72.rvt (2).png

В ДБН В.2.2.5-2023 зазначено, що 11.2.2.1  У ПРУ та СПП слід передбачати вентиляцію із механічним спонуканням.

11.2.2.5  Вентилятори для систем вентиляції ПРУ та СПП без захищеного автономного джерела електропостачання або без ДЕС  слід передбачати з електроручним приводом.

  Продуктивність електроручних вентиляторів має відповідати розрахунковим параметрам вентиляції.

  При визначенні кількості електроручних вентиляторів, що встановлюються паралельно, слід вводити поправочний коефіцієнт на їх продуктивність, який дорівнює 0,8. 

При застосуванні у ПРУ/СПП вентиляторів тільки з електроприводом слід передбачати резервну вентиляцію з розрахунку не менше ніж 3 м³/люд·год. Резервна вентиляція у цьому випадку виконується із застосуванням електроручних вентиляторів.

Основні технічні характеристики типових електроручних вентиляторів наведено у таблиці Д.2 Додатка Е ДБН В.2.2.5-2023. Допускається застосування інших електроручних вентиляторів (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів.

bottom of page