top of page

BLAST/GASTIGHT DOORS & HATCHES

Blast doors and hatches are used to protect the main and escape openings in shelters and protected spaces

Типи: захисні (ВЗ); захисно-герметичні (ВЗГ); герметичні (ВГ).
Навантаження: від 20 кПа і вище.
Відчинення: відкотні; розпашні.
Конструкція: одностулкові; двостулкові.
Привод: ручний; електричний.
Нормативний документ: ТУ У 25.1-38587375-002:2024

Інформація для замовлення (приклад): 
Ворота захисні; відкотні одностулкові; 500 кПа; 2400×5500; електричний привод (ТУ У 25.1-38587375-002:2024)
Ворота захисно-герметичні; розпашні одностулкові; 500 кПа; 4800×2400; електричний привод (ТУ У 25.1-38587375-002:2024)

ВЗГ.О.80кПа.5336х2500.png

The door consists of these main elements:

  • the door leaf, which covers the opening, perceives the force of the blast wave and transfers the blast load to the frame;

  • the door frame, which receives the load from the door leaf and transfers it to the enclosing structures;

  • a closing mechanism that ensures hermeticity thanks to a special seal and prevents the door from opening under the influence of explosive loads. The hinges are part of the closing mechanism and are also designed for explosive loads.

Blast doors for bunkers and shelters are a mandatory element that affects the safety of people inside.

ВЗ.Р.80кПа.3142х2467.png

Розпашні захисні ворота
для паркінгу

Окрім захисно-герметичних, захисних воріт власного виробництва торгової марки ПРО ЗАХИСТ, ми постачаємо імпортні ворота із балістичним і ЕМІ захистом, (Німеччина, Північна Македонія, Велика Британія).

Звертайтеся до нас за додатковою інформацією.

image.png

Відповідно до вимог ДБН В.2.2.5-2023, 

7.5.1.4  У входах до сховищ повинні встановлюватись захисно-герметичні двері (у зовнішній і внутрішній стінах тамбур-шлюзу) та герметичні (у внутрішній стіні тамбура), які забезпечують герметичність споруди, захист від ураження іонізуючим випромінюванням, зменшують вплив дії ударної хвилі від звичайних засобів ураження та потрапляння уламків від таких засобів

7.5.1.5  Конструктивно-планувальні рішення входів сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ розташованих у підземних, підвальних та цокольних поверхах повинні забезпечувати необхідний захист від проникаючої радіації та дії засобів звичайного ураження та виключати можливість їх прямого попадання в приміщення, які захищаються.

  У разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо), вхід  має бути обладнаний відкидним або переносним пандусом.

  Для цього слід передбачати влаштування у входах поворотів (одного або двох)  під кутом 900 або захисних стінок-екранів проти дверних прорізів з перекриттями між захисними стінками-екранами і сховищами. Товщина захисних стінок-екранів та перекриттів приймається з урахуванням вимог 14.2.3 цих норм.

  При цьому відстань між захисною стінкою-екраном та початком сходів або пандуса має бути не менше 1500 мм для можливості маневрування на кріслі колісному.

Захисно-герметичні двері підбирають так, щоб їх параметр розрахункового навантаження дорівнював або перевищував значення qех,eqv, кПа.

7.5.1.7  Ширина тамбур-шлюзу, ширина і довжина тамбура та передтамбура при дверях повинні бути на 0,6 м більше ширини дверного полотна.

7.5.1.8  Усі входи у сховища (крім тих, що обладнані тамбур-шлюзами) – повинні обладнуватись тамбурами.

7.5.1.9  Двері у тамбурах слід передбачати: у зовнішній стіні – захисно-герметичні, що відповідають класу сховища, у внутрішній – герметичні. Двері повинні відчинятися в напрямку евакуації людей.

7.5.1.10  У зовнішній і внутрішній стінах тамбур-шлюзу та тамбура захисно-герметичні двері (ворота), а також захисно-герметичні двері (люки) аварійних виходів мають відповідати класу захисту сховища з урахуванням коефіцієнтів входу за таблицею 14.7 та динамічності 14.1.3.7, та повинні відчинятись назовні у напрямку виходу людей зі сховища.

  Мінімальне квазістатичне (еквівалентне) рівномірно-розподілене навантаження qех,eqv, (кПа), яке повинні витримувати захисно-герметичні двері, слід визначати згідно з 14.1.3.7 цих норм.

  Захисно-герметичні двері підбирають так, щоб їх параметр розрахункового навантаження дорівнював або перевищував значення qех,eqv, кПа.

  Розрахунок слід виконувати у такій послідовності:

  1) за таблицею А.1 визначити надмірний тиск повітряної ударної хвилі ΔРех, кПа;

  2) за таблицею 14.7 визначити коефіцієнт входу Кв;

  3) за таблицею 14.12 (остання колонка) визначити коефіцієнт динамічності Кд;

  4) за формулою Р = Kв ×ΔРех (таблиця 14.7) визначити значення Р, кПа;

  5) згідно з 14.1.3.7 визначити qех,eqv, кПа.

bottom of page